Kundtjänst

Har du frågor eller funderingar hör av dig på info@arekafferosteri.se.

Befinner du dig i Åre är du välkommen in med dina frågor till vår kaffebar i kabinbanans dalstation, som vi har öppen under vintersäsongen från jul -  1 maj, och till vår sommarbar på Torget i Åre 30 juni - 6 augusti alla dagar därefter heler fram till sista helgen i september.

 

Här kan du spåra dina service point sändningar.

Dina rättigheter
Rätt att få tillgång till din data
Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 10 dagar.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dit själv ändrad/rättad.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")
Om du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen, som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enligt lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter att raderas.

Rätt att begränsa
Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:
om du bestrider att personuppgifterna är korrekta
behandlingen är olaglig
vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att invända
Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt, överförda till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätt att återkalla samtycke
Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit NetOnNet.

 

 

 

Betalning med Payson
Använd Payson för att enkelt och tryggt betala till oss. Med Payson kan du sätta in pengar med VISA, MasterCard samt internetbank (Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea).

Läs mer om Payson genom att klicka på logotypen.

 

Payson internetbetalningar

 

 

 

Betalning med Klarna
Använd Klarna om du vill betala med faktura. Läs mer om Klarna genom att klicka på logotypen.

 

Klarna check out

 

 

 

 

Företagsinformation

Åre Kafferosteri

Helgesjövallen 211

83794 Järpen

740112-2440